Wymiana i zwrot towaru
W przypadku niezadowolenia z dostarczonego towaru istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany na innyw terminie 14 dni od daty dostawy w następujący sposób:

WYMIANA TOWARU
1. Na przesyłkę z towarem do wymiany należy widocznie napisać, że chodzi o „BELLINDA POLAND – BELLINDA.PL“.
2. Towar do wymiany należy wysłać na adres: Przesyłkownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn.
3. Do przesyłki należy załączyć list z numerem zamówienia oraz podać kolor i rozmiar towaru nowego, na który ma zostać wymieniony. W tym celu można skorzystać z formularza poniżej, który należy dołączyć do przesyłki. W przypadku wymiany na towar z inną ceną, skontaktujemy się z Państwem w celu wyjaśnienia niedopłaty/nadpłaty.
4. Po otrzymaniu towaru do wymiany wyślemy nowy na adres podany w zamówieniu.

ZWROT TOWARU
1. Na przesyłkę z towarem do zwrotu należy widocznie napisać, że chodzi o „BELLINDA POLAND – BELLINDA.PL“.
2. Towar do zwrotu należy wysłać na adres: Przesyłkownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43– 400 Cieszyn.
3. Do przesyłki należy załączyć list z podanym numerem rachunku bankowego, na który mamy zwrócić należność. W tym celu można skorzystać z formularza poniżej, który należy dołączyć do przesyłki.
4. W terminie do 14 dni po otrzymaniu zwracanego towaru przelejemy pieniądze na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu