Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Ogólne warunki handlowe Dostawca / sprzedaj─ůcy: Bellinda Poland Sp. z o.o., z siedzib─ů przy ul. Legionów 93/95, 91-072 ┼üód┼║, Polska
REGON: 470633310
NIP: 7270031178
Adres pocztowy do korespondencji: ul. Legionów 93/95, 91-072 ┼üód┼║
Adres pocztowy do zwrotu towaru: Przesy┼ékownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn Tel.: +48 693 41 42 25
Adres mailowy do korespondencji elektronicznej: bellinda.pl@hanes.com
Za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego sprzedawane b─Öd─ů nast─Öpuj─ůce produkty: bielizna, wyroby po┼äczosznicze i skarpety

§ 1
Zamawianie towaru, zawieranie umowy kupna 
 1. Sprzedaj─ůcy dostarcza towary na podstawie zamówie┼ä kupuj─ůcego. Ka┼╝de zamówienie musi zawiera─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce dane: - kod numeryczny okre┼Ťlaj─ůcy towar (numer artyku┼éu), rozmiar i kolor, ilo┼Ť─ç sztuk, cen─Ö jednostkow─ů. 
 2. Po klikni─Öciu pokazuje si─Ö opis towaru oraz cena z podatkiem VAT dla ka┼╝dego rodzaju towaru. Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany towarów umieszczonych w wirtualnym koszyku, sprawdzenia jego zawarto┼Ťci i ceny zakupu wybranych produktów. Przed z┼éo┼╝eniem zamówienia zawsze pokazuj─ů si─Ö wszystkie produkty przechowywane w koszyku, ceny, ilo┼Ťci poszczególnych produktów, cena za dostaw─Ö i ┼é─ůczna cena zakupu z podatkiem VAT. Wys┼éanie zamówienia poprzez klikni─Öcie przycisku "zamówienie" jest propozycj─ů zawarcia umowy kupna. 
 3. Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany produktu przechowywanego w koszyku, sprawdzenia jego zawarto┼Ťci i ceny zakupu oraz edycji swoich danych kontaktowych. 
 4. Po otrzymaniu zamówienia zostanie ono odes┼éane do kupuj─ůcego jako potwierdzone. 
 5. Je┼Ťli zamówienie zostanie potwierdzone przez sprzedaj─ůcego bez zmian, umowa kupna zostanie zawarta w chwili gdy sprzedaj─ůcy wy┼Ťle potwierdzenie zamówienia kupuj─ůcemu. 
 6. Je┼╝eli zamówienie kupuj─ůcego zosta┼éo potwierdzone tylko cz─Ö┼Ťciowo lub zawiera inne zmiany, oznacza to, ┼╝e umowa nie zosta┼éa zawarta. Aby zawrze─ç umow─Ö kupna kupuj─ůcy musi z┼éo┼╝y─ç nowe zamówienie.

§ 2 
Cena zakupu i p┼éatno┼Ť─ç 
 1. Cena zakupu jest podana dla ka┼╝dego produktu. Cena zawiera podatek VAT w wysoko┼Ťci zgodnej z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w momencie zawarcia umowy kupna. 
 2. Sposoby p┼éatno┼Ťci za towar: za pobraniem, przedp┼éata na konto bankowe, karta p┼éatnicza lub e-przelew. 
 3. Numer rachunku bankowego do przelewu bankowego: ING BANK ┼ÜLASKI S.A. 37105000861000002273612123 4. Faktura zostanie wys┼éana razem z przesy┼ék─ů 

§ 3
Termin i sposób dostawy
 
 1. Towar zostanie dostarczony najpó┼║niej 6 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedaj─ůcego. 
 2. Wszystkie towary zostan─ů dostarczone kupuj─ůcemu zgodnie z metod─ů dostawy wybran─ů w zamówieniu. 
 3. Koszt dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia ponosi kupuj─ůcy, o ile nie jest okre┼Ťlone, ┼╝e koszt dostawy ponosi sprzedaj─ůcy. Sprzedaj─ůcy ponosi koszt dostawy towaru w przypadku, je┼Ťli jest podana taka informacja na zamówieniu (w zale┼╝no┼Ťci od wielko┼Ťci zamówienia). 
 4. W przypadku gdy kupuj─ůcy nie przyjmie dostawy zamówionych towarów bez wcze┼Ťniejszego prawid┼éowego odst─ůpienia od umowy kupna, zobowi─ůzany jest zap┼éaci─ç sprzedaj─ůcemu koszty zwi─ůzane z dostaw─ů. 
 5. Towary uznaje si─Ö za dostarczony z chwil─ů przyj─Öcia przesy┼éki przez kupuj─ůcego.

§ 4 
Reklamacje 
 1. Sprzedaj─ůcy udziela gwarancji na okres 24 miesi─Öcy od daty dostawy. 
 2. Gwarancja nie obejmuje zu┼╝ycia wynikaj─ůcego z normalnego u┼╝ytkowania, wad spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji u┼╝ytkowania i konserwacji. 
 3. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady, kupuj─ůcy ma prawo zg┼éosi─ç wad─Ö dostawcy (reklamacja) bez zb─Ödnej zw┼éoki po odkryciu wady/ albo od pierwszej sposobno┼Ťci odkrycia wady. Zawiadomienie o wadach (reklamacja) musi mie─ç form─Ö pisemn─ů i powinno zosta─ç wys┼éane listem na adres: Bellinda Poland ul. Legionów 93/95, 91-072 ┼üód┼║ albo mailem na adres: bellinda.pl@hanes.com. Reklamacja musi zawiera─ç dok┼éadn─ů specyfikacj─Ö wadliwego towaru, tj. nale┼╝y poda─ç kod/numer towaru, dat─Ö i numer faktury, numer dowodu dostawy oraz dat─Ö dostawy. Kupuj─ůcy jest równie┼╝ zobowi─ůzany, na podstawie ┼╝─ůdania sprzedaj─ůcego, do wys┼éania wadliwego towaru do kontroli i dalszego badania na adres: Przesy┼ékownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn
 4. Sprzedaj─ůcy rozpatrzy reklamacj─Ö najpó┼║niej w ci─ůgu 14 dni. 
 5. Sprzedaj─ůcy w przypadku uzasadnionej reklamacji (w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju wady) wymieni towar na nowy lub udzieli zasadnej zni┼╝ki na zakup wadliwego towaru.

§ 5 
Odst─ůpienie od umowy
 1. Kupuj─ůcy ma prawo do odst─ůpienia od umowy kupna bez podania przyczyny i bez sankcji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. 
 2. Kupuj─ůcy nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli towary zosta┼éy zmodyfikowane zgodnie z jego ┼╝yczeniem. 
 3. Kupuj─ůcy jest uprawniony do odst─ůpienia od umowy, je┼╝eli sprzedaj─ůcy nie potwierdzi jego zamówienia w ca┼éo┼Ťci lub je┼╝eli towar nie zostanie dostarczony w ci─ůgu 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. 
 4. Odst─ůpienie musi nast─ůpi─ç pisemnie listem poleconym lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres mailowy. 
 5. Kupuj─ůcy jest zobowi─ůzany do zwrotu towaru w ci─ůgu 14 dni od daty odst─ůpienia od umowy na adres sprzedaj─ůcego: Przesy┼ékownia.pl, e-shop ID: 96248194, Mostowa 4, 43–400 Cieszyn. 
 6. Zwracany towar musi by─ç nieuszkodzony i, je┼Ťli to mo┼╝liwe, w oryginalnym opakowaniu. 
 7. Je┼╝eli kupuj─ůcy skorzysta z prawa do odst─ůpienia od umowy, sprzedaj─ůcy ma prawo wy┼é─ůcznie do rekompensaty rzeczywistych poniesionych kosztów dostawy towaru. 
 8. W przypadku odst─ůpienia od umowy sprzedaj─ůcy zwraca kupuj─ůcemu wp┼éacon─ů kwot─Ö za towar w ci─ůgu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. 

 § 6 
Inne prawa i obowi─ůzki stron 
 1. Kupuj─ůcy nabywa prawo w┼éasno┼Ťci do towarów z chwil─ů zap┼éaty pe┼énej ceny zakupu za towar. 
 2. Je┼╝eli kupuj─ůcy dokonuje zakupu towarów jako konsument, jest uprawniony do skorzystania z pozas─ůdowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszcze┼ä w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporz─ůdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Platforma ODR jest interaktywnym narz─Ödziem udost─Öpnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomoc─ů którego mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö. Zamieszczamy link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

§ 7
Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç umowy kupna mi─Ödzy kupuj─ůcym a sprzedaj─ůcym.

§ 8
Wa┼╝no┼Ť─ç regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.10.2020r